ესთეტიკური რეაბილიტაციის ცენტრი
 
 
თვის აქცია
 
თ ე ბ ე რ ვ ლ ი ს საჩუქარი

 მიიღეთ საჩუქარი  თ ე ბ ე რ ვ ა ლ შ ი !

"აურა პლუსი" სიხარულით გატყობინებთ, რომ მხოლოდ თ ე ბ ე რ ვ ა ლ შ ი პაკეტური  მომსახურეობის დასრულებისათვის თქვენ მიიღებთ

 3  სასაჩუქრე  სერთიფიკატს  50% ფასდაკლებით ნებისმიერ პროცედურაზე

 თქვენი ოჯახის წევრებისთვის ან ახლობლისთვის!

დაიწყეთ გაჯანსაღება და გალამაზება  თ ე ბ ე რ ვ ა ლ შ ი  და მიიღეთ საჩუქრები ახლობლებისათვის.

ჩაეწერეთ საინფორმაციო კონსულტაციაზე დღესვე ტელ. 223 24 18,  557 167 943

საჩუქარი ეფექტი ხანგრძლივობა ფასი